Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 Kupující:

Jméno a příjmení …………………………………………………..

Adresa …………………………………………………..

Telefon a e­mail …………………………………………………..

Prodávající: www.znasikredence.cz, Z naší Kredence s. r. o. , Bílichov 59, 273 74, IČO: 08236666, DIČ: CZ08236666

Telefon a email: 776052211, info@znasikredence.cz

Vážení, dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e­-shopu www.znasikredence.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu. číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Toto zboží jsem převzal(a) dne …………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte) * (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží ………………………………….……………………………………………….

značka zboží ………………………………….……………………………………………

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč,

ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………...…,

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Místo……………………,

dne ……………………                                                          .............................................. (vlastnoruční podpis)

 Přílohy: Kopie kupního dokladu